Angielski


  

Program dedykowany młodzieży gimnazjalnej i jej potrzebom. Jego główne cele to:
  • solidne i gruntowne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego (element realizowany na każdym poziomie programu)
  • przygotowanie do kontynuacji nauki na poziomach egzaminacyjnych
  • praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym
  • zapewnienie dobrych ocen w szkole
  • w przypadku niższych poziomów grup i – zgodność programowa z tokiem nauczania w szkole, natomiast w przypadku wyższych poziomów grup – wyprzedzanie materiału szkolnego
Ważnym elementem kursu jest budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji i jaką rolę w życiu pełni np. znajomość języków obcych, a także rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii.