Angielski

  •     kurs ma za zadanie otworzyć uczniów na aktywne posługiwanie się angielskim w codziennej komunikacji
  •     uczymy nowych słów i struktur gramatycznych poprzez kontekst ich użycia
  •     zajęcia urozmaicane są grami i zabawami językowymi, które pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę i  
        umiejętności
  •     podsumowaniem każdego etapu nauki jest egzamin sprawdzający zdobyte umiejętności
  •     korzystamy z podręcznikówrenomowanych wydawnictw takich, jak:


                               ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

  7- 12 latki: 2 x w tygodniu po 60 minut