Co zapewniamy


 
  - monitorowanie oraz informowanie Rodziców o postępach w nauce oraz frekwencji
  - kadrę wykwalifikowanych lektorów
  - możliwość kontynuacji nauki w następnych latach na kolejnych poziomach zaawansowania
  - bezpłatne dodatkowe zajęcia (2 x w miesiącu ) TEACHING AID – w przypadku nieobecności na zajęciach lub
    problemów językowych w szkole publicznej
  - podsumowanie całorocznej nauki Egzaminem Końcowym (od 4 klasy szkoły podstawowej)
    poświadczone Certyfikatem Językowym.