Dlaczego angielski tak wcześnie?

DLA CZEGO WARTO UCZYĆ DZIECI

PRZEDSZKOLNE JĘZYKA ANGIELSKIEGO?WPŁYW NA OGÓLNY ROZWÓJ
-    nauka języka obcego rozwija strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka

-    dzięki nauce języka obcego poszerzamy horyzonty, jak również kształtujemy w dzieciach świadomość
      społeczną ikulturową

-    dzieci ucząc się języka obcego ćwiczą swoją pamięć

-    nauczanie języka wśród dzieci przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to dla nich  
     zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na naukę bez wysiłku (co w późniejszym wieku jest często 
     trudne do osiągnięcia)
 

ROZWÓJ JĘZYKOWY: 

-   młodsze dzieci zdecydowanie lepiej radzą sobie z opanowaniem systemu fonologicznego, (czyli dźwięków)
    nowego języka. Ponieważ ich aparat mowy jest jeszcze elastyczny, prawdopodobne jest, że przyswoją aturalną 

    angielską wymowę i intonację, co z kolei wpływa bardzo pozytywnie na umiejętność rozumienia ze słuchu

-   dzieci w wieku przedszkolnym są wciąż w trakcie uczenia się języka ojczystego, a nauka dwóch języków
     jednocześnie (języka ojczystego i obcego) jest korzystna, gdyż podnosi dziecięcą świadomość językową
     oraz wpływa korzystnie na rozwój obu półkul mózgowych

-    im starszy uczeń, tym trudniej jest mu nabyć umiejętność rozumienia ze słuchu. Natomiast dzieci w wieku
     przedszkolnym stosunkowo szybko przyzwyczajają się do brzmienia obcej mowy i bez większego wysiłku uczą
     się rozumieć np. nauczyciela mówiącego do nich po angielsku

-    plastyczność umysłu dzieci sprawia, że przyswajanie języka staje się bardziej zbliżone do nauki języka
       ojczystego 
KORZYŚCI KOMUNIKACYJNE

-    dzieci bardzo szybko akceptują fakt, że angielski służy do komunikowania się i dlatego nauka języka nie jest
     dla nich sztuczna

-    naturalna potrzeba komunikacji sprawia, że odpowiednio zachęcone dzieci chętnie podejmują próby
     wysłowienia się w języku obcym

-    młodsze dzieci są znacznie mniej skrępowane i onieśmielone niż starsi uczniowie, dlatego nie odczuwają
      wstydu, gdy popełniają błędy lub próbują się porozumieć

-    dzieciom nie przeszkadza, jeżeli w wypowiedziach pojawiają się słowa lub fragmenty dla nich nie zrozumiałe
     (oczywiście o ile nie zaburzają istoty przekazu). Są wręcz do tego przyzwyczajone, bo wciąż jeszcze uczą się
     języka ojczystego. Jest to strategia, której opanowanie nie przychodzi łatwo starszym uczniom.

 


RZECZYWISTOŚĆ NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO

-   biorąc pod uwagę ograniczony czas,  jaki można poświęcić na naukę języka obcego (zwykle nie więcej niż dwa
     razy w tygodniu), im szybciej dziecko ją rozpocznie, tym więcej czasu przeznaczy na opanowanie tego języka,
     co z kolei prowadzi do osiągnięcia wyższego poziomu zaawansowania

-    ze względu na zabawową formę zajęć dzieci są pozytywnie nastawione do angielskiego, który często staje się
     ich ulubionym przedmiotem. Wzmacnia to motywację wewnętrzną dzieci i gwarantuje lepsze wyniki w dalszej
     nauce

-     dzieci w wieku przedszkolnym nie muszą jeszcze martwić się systemem edukacyjnym i tym, że język obcy
      jest  także przedmiotem w szkole, gdzie czasami ważniejsze są oceny od umiejętności. Dzięki temu można
      stawiać dzieciom cele ściśle komunikacyjne i pozwolić im uczyć się w bardziej spontaniczny i aturalny
      sposób.