Espańol Directo

    
Espanol Directo to: nowoczesne słownictwo i ciekawe pytania, przystępna gramatyka, praktyczne scenki i dialogi.

Student mówi po hiszpańsku od pierwszej lekcji. Słuchacz odpowiada na pytania zadane przez lektora, używając nowo poznanego słownictwa. Jest to metoda bez granic, w której słuchacz jest cały czas w kontakcie z językiem i kulturami hiszpańskojęzycznymi. Espanol Directo jest to podręcznik o prostej szacie graficznej, aby skupić uwagę na nowym słownictwie, które jest łatwe, nowoczesne i używane w życiu codziennym. Podręcznik koncentruje się głównie na ćwiczeniach ustnych, nie zapominając jednak o pisaniu w języku obcym. Dyktanda pomagają rozwinąć znajomość ortografii, tak aby słuchacz mógł rozumieć i komunikować się nie tylko za pomocą rozmowy, a także czytając i pisząc w języku obcym. Gramatyka jest wyjaśniana w sposób stopniowy i przetłumaczona, biorąc pod uwagę sposób myślenia w języku ojczystym słuchacza, aby przyswoił wiedzę w jasnej i prostej formie. Ćwiczenia na końcu każdej lekcji są wykonywane dla utrwalenia materiału z poprzednich lekcji, motywując słuchacza do systematycznego wysiłku, aby lepiej zrozumieć zasady języka hiszpańskiego. Dialogi nie tylko odzwierciedlają sytuacje, w których może znaleźć się słuchacz w bezpośrednim kontakcie z językiem hiszpańskim i kulturą hiszpańskojęzyczną, ale także przedstawiają użycie form gramatycznych i komunikacyjnych. Na płycie student może usłyszeć różne akcenty z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

Espanol Directo - pierwszy podręcznik do języka hiszpańskiego metodą bezpośrednią. Metoda bezpośrednia pozwala nauczyć się w atrakcyjny sposób tego, co w nauce języka niezbędne i najważniejsze: mówienia i rozumienia ze słuchu.