Kurs Deutsch Direkt

  •  Niemiecki 4 x szybciej!                                                 
                          4 x taniej!
  • nauczymy Cię mówić
  • pokonasz nieśmiałość w mówieniu

Zajęcia mają charakter konwersacji prowadzonych bezpośrednio w języku niemieckim, a stosowane
techniki z jednej strony pozwalają na rozwijanie umiejętności rozmowy w języku niemieckim, a z drugiej gwarantują intensywną pracę nad nauką słownictwa i struktur gramatycznych.

Kurs składa się z 8 etapów. Każdy z etapów kończy się egzaminem weryfikującym stopień opanowania materiału.

Na etapach początkowych studenci przede wszystkim poznają, ćwiczą i utrwalają proste struktury językowe starając się zapamiętać ich użycie w kontekstach otaczającej ich codzienności. Szczególną uwagę przywiązujemy do ukształtowania prawidłowych nawyków językowych oraz dobrej wymowy.

Na etapach wyższych poza rozwijaniem umiejętności prowadzenia rozmów dużo czasu poświęcamy na zrozumienie zagadnień gramatycznych.

Na etapach najwyższych studenci więcej czasu poświęcają na argumentowanie i prezentowanie własnych opini.

Poza wypowiedziami ustnymi, studenci prezentują swoje opinie w formie pisemnej.