Kurs do egzaminu maturalnego

Jesteś w ostatniej klasie i powoli nadchodzi sądny dzień kiedy trzeba będzie zdać egzamin maturalny... jeśli bez obaw i strachu chcesz przygotować się do tego egzaminu

Ten kurs jest dla Ciebie!
  •     Dowiesz się jak przebiega egzamin i jak się na nim zachować
  •     udoskonalisz umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania ze szczególnym naciskiem na
        wypracowania w formie pisemnej, wypowiedzi ustne i poszerzenie zasobu słownictwa
  •     rozwiniesz umiejętności płynnego i szybkiego wykorzystywania struktur gramatycznych i leksykalnych
  •     poszerzysz i usystematyzujesz dotychczas opanaowany materiał.

Zajęcia na kursie maturalnym prowadzą wykwalifikowani, profesjonalni lektorzy, z dużym doświadczeniem w przygotowaniu uczniów do matury.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

2 x w tygodniu po 60 minut
kursy prowadzone są na poziomie podstawowym i rozszerzonym