Kurs FCE

  • Kurs FCE - obejmuje zagadnienia gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwija sprawność pisania           i rozumienia ze słuchu.Kładziemy duży nacisk na poznawanie technik zdawania egzaminu poprzez: rozwiązywanie testów, pisanie wypracowań, słuchanie materiałów audio a także ćwiczenie wypowiedzi na zadany temat. Zajęcia prowadzą doświadczeni lektorzy.
  • Certyfikat FCE – uprawnienia:- jest uznawany jako dokument sprawdzonej znajomości języka angielskiego wymaganej od przewodników międzynarodowych. - jest międzynarodowym egzaminem uznawanym na wielu uczelniach w Europie jako wstępny egzamin ze znajomości języka angielskiego.- jest w Polsce równoznaczny   z egzaminem państwowym.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Kurs rozpoczyna się 3 razy w roku:
1 września – dla sesji 'wiosna' (odbywającej się w marcu),
1 grudnia – dla sesji 'lato' (odbywającej się w czerwcu),
1 czerwca – dla sesji 'zima' (odbywającej się w grudniu) – kurs trwa w okresie wakacji