Niemiecki

Kurs kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności rozmowy
w języku niemieckim oraz gwarantuje intensywną pracę
nad nauką słownictwa i struktur gramatycznych.
Duża liczba ćwiczeń komunikacyjnych, dyktando na każdej lekcji
częste zmiany rodzaju aktywności pozwalające utrzymać uwagę i motywację uczniów
 słownictwo dopasowane do wieku i zainteresowań słuchaczy


ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

2 x w tygodniu po 60 minut